Fönsterstyrning

För meditationscentret har jag byggt en enhet som mäter koldioxid, temperatur och luftfuktighet samt läser av när fönster öppnas och stängs. Vi har elektriskt styrda fönster som styrs med liknande lampknappar för att öppna och stänga.

Det händer att personen som är sköter vädring av salarna blir upptagen så fönstren står öppna längre vilket kan göra det kallt för eleverna. Det har också hänt att fönster glömts öppna en hel natt.

Enheten som jag byggt kan därför automatiskt stänga fönstren om de stått öppna längre än en viss tid eller om koldioxidhalten i salen underskrider ett visst värde.

Kod finns på Github.

Sensor på batteri

Det dyker upp tillfällen när jag vill placera sensorer på platser där det inte finns fast el. Tidigare har jag löst detta med batterbank, men det finns bättre sätt.

Sen ett par år har jag haft två stycken WeMos D1 ESP Wroom 02 som är kort med en ESP8266, en liten OLED display och drivs av ett uppladdningsbart 18650 batteri.

Två kretskort
Avläst sensordata och punkter som behöver lödas ihop.

Enheten har imponerande egenskaper men är tyvärr dåligt dokumenterad. För att ha nytta av batteriet så gäller det att spara ström och det finns en funktion som skall sätta enheter i djup sömn.

ESP.deepSleep(1 * 60e6); // Sleep for 1 minute

För att detta skulle funka krävs det att två punkter på kortet löds ihop och att man inte använder GPIO16. GPIO16 är på det här kortet knutet till en inbyggd LED vilket kan göra den intressant att använda, men den är också knuten till WAKE som krävs för att enheten skall återställas efter att sovit.

Jag skrev en kommentar här kring upptäckterna för att få detta att fungera.

Tyst meditation

Trots att jag mediterar två gånger per dag så brukar jag glömma bort att sätta telefonen i stör ej läge när jag gör det. Om den skulle plinga till någon gång under en sittning så gör inte det så mycket men det är värre om någon i en chatt skriver meddelande efter meddelande.

Ett alternativ för att stänga av notifieringarna vore att sätta en tryck-knapp under kudden jag sitter på kopplad till en ESP8266 som publicerar ett meddelande till en MQTT server efter haft kontakt i några sekunder. Telefonen kunde då prenumerera på dessa meddelanden och med hjälp av en automatiseringsapplikation aktivera stör ej läget.

Detta innefattar dock flera saker som kan sluta fungera och telefonens strömförbrukning kommer öka om den ständigt skall vara kopplad till en server.

Då jag för det mesta använder en särskild applikation på telefonen för att spela upp gruppsittningar så är ett enklar sätt att inaktivera notifieringar när denna applikation är igång, och slå på dem igen när den stängs. För detta har jag försökt jag använda Automate och Tasker med blandad framgång. De har båda haft problem att tillförlitligt identifiera om en applikation körs eller ej.

Trådlös el

En annan Z-Wave enhet jag skaffat, Aeotec Home Energy Meter Gen5, mäter förbrukad el. Den var enkel att ansluta men rapporterade inte data automatiskt oavsett vilka inställningar jag satte. Efter mycket läsande och testande fick jag den till sluta att fungera. Jag skrev en guide i openHAB:s forum hur jag gick tillväga då flera verkar ha samma problem:

Make Aeotec Home Energy Meter send automatic updates

Trådlöst vatten

För att stänga av vattnet till stugan så har jag köpt en enhet som monteras på avstängningskranen. Denna styrs med protokollet Z-Wave som är en standard för att styra enheter i smarta hem. För att kommunicera med enheten så används en kontrollenhet och där valde jag en RaZberry som inte helt oväntat monteras på en Raspberry Pi.

USB exFAT i Linux

Jag minns aldrig hur en USB sticka ska formateras is Linux utan får söka efter det. Kanske bra att skriva ner uppdaterade instruktioner för att ha som refrens.

Sätt upp GUID Partition Table (GPT):

sudo gdisk /dev/sda

Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): Y

Command (? for help): n
...
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 0700

Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): Y

Formatera som exFAT:

sudo apt-get install exfat-utils
The following NEW packages will be installed:
exfat-fuse exfat-utils
Do you want to continue? [Y/n] y

sudo mkfs.exfat /dev/sda1
File system created successfully.

Montera i vald mapp vid boot.

Finn UUID för enheten:

sudo blkid | grep sda1
sudo mkdir /media/backup
sudo nano /etc/fstab

Lägg till följande:

UUID=DEAD-BEEF /media/backup exfat defaults,nofail 0 0

Testa:

sudo mount -a
FUSE exfat 1.3.0