Sensor på batteri

Det dyker upp tillfällen när jag vill placera sensorer på platser där det inte finns fast el. Tidigare har jag löst detta med batterbank, men det finns bättre sätt.

Sen ett par år har jag haft två stycken WeMos D1 ESP Wroom 02 som är kort med en ESP8266, en liten OLED display och drivs av ett uppladdningsbart 18650 batteri.

Två kretskort
Avläst sensordata och punkter som behöver lödas ihop.

Enheten har imponerande egenskaper men är tyvärr dåligt dokumenterad. För att ha nytta av batteriet så gäller det att spara ström och det finns en funktion som skall sätta enheter i djup sömn.

ESP.deepSleep(1 * 60e6); // Sleep for 1 minute

För att detta skulle funka krävs det att två punkter på kortet löds ihop och att man inte använder GPIO16. GPIO16 är på det här kortet knutet till en inbyggd LED vilket kan göra den intressant att använda, men den är också knuten till WAKE som krävs för att enheten skall återställas efter att sovit.

Jag skrev en kommentar här kring upptäckterna för att få detta att fungera.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *