USB exFAT i Linux

Jag minns aldrig hur en USB sticka ska formateras is Linux utan får söka efter det. Kanske bra att skriva ner uppdaterade instruktioner för att ha som refrens.

Sätt upp GUID Partition Table (GPT):

sudo gdisk /dev/sda

Command (? for help): o
This option deletes all partitions and creates a new protective MBR.
Proceed? (Y/N): Y

Command (? for help): n
...
Hex code or GUID (L to show codes, Enter = 8300): 0700

Command (? for help): w
Final checks complete. About to write GPT data. THIS WILL OVERWRITE EXISTING PARTITIONS!!
Do you want to proceed? (Y/N): Y

Formatera som exFAT:

sudo apt-get install exfat-utils
The following NEW packages will be installed:
exfat-fuse exfat-utils
Do you want to continue? [Y/n] y

sudo mkfs.exfat /dev/sda1
File system created successfully.

Montera i vald mapp vid boot.

Finn UUID för enheten:

sudo blkid | grep sda1
sudo mkdir /media/backup
sudo nano /etc/fstab

Lägg till följande:

UUID=DEAD-BEEF /media/backup exfat defaults,nofail 0 0

Testa:

sudo mount -a
FUSE exfat 1.3.0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *