Examensarbete

Krav på ett Key Management Facility

Introduktion

När man handskas med betalkortsterminaler så måste man hålla koll på krypterings- och validerings-nycklar. Dessa nycklar måste dels finnas i terminalen men också hos den värd som tillhandahåller filer terminalen laddar hem. Säkerhetskraven på dessa nycklar är mycket höga och man måste därför lagra dem på bästa möjliga sätt.

Därför använder man sig av ett Key Management Facility, KMF. Ett KMF består av både mjukvara och hårdvara. Med mjukvaran så hanterar man alla nycklar, t.ex. genom att generera nya, exportera befintliga eller göra säkerhetskopior på dem. Den speciella hårdvaran används för att lagra nycklarna säkert. Alla nycklar lagras på ett kort som förstör alla nycklar om man skulle försöka skaffa sig obehörig tillgång till dem.

Arbetet kommer att titta på vilka krav som ställs på ett KMF då det används av en inlösare av kortbetalningar. Resultatet av arbetet skall gå att använda som ett underlag vid utvecklingen av ett KMF.

Tidsplan

Examensarbetet involverar 10 studie poäng villket betyder att det skall ta 10 veckors heltidsstudier att slutföra.

Förstudier
2 veckor. 2006-10-02 -> 2006-10-13

Faktainsamling
2 veckor. 2006-10-16 -> 2006-10-27

Rapportskrivning
4 veckor. 2006-10-30 -> 2006-11-24

Slutförande
2 veckor. 2006-11-27 -> 2006-12 -08